Manylion y penderfyniad

Update on Minerals and Waste Planning Shared Service

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To update Members on the Minerals and Waste Planning Shared Service

Penderfyniadau:

Cyflwynodd yr Aelod o'r Cabinet dros Gynllunio a Gwarchod y Cyhoedd yr adroddiad i roi’r wybodaeth ddiweddaraf ar y Gwasanaeth Mwynau a Chynllunio Gwastraff a Rennir.   Dywedodd fod y swyddogaeth mwynau a chynllunio gwastraff yn gweithio fel gwasanaeth ar y cyd ar draws Gogledd Cymru.  Roedd yr adroddiad yn crynhoi diben a swyddogaeth y gwasanaeth ac yn egluro’r cynigion llywodraethu a chyllido ar gyfer parhad y gwasanaeth.   

 

            Rhoddodd y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd a’r Economi) wybodaeth gefndir a chyd-destun a gwahoddodd yr Arweinydd Tîm Mwynau i gyflwyno’r prif ystyriaethau fel y manylwyd yn yr adroddiad.    

 

Cynigiodd y Cynghorydd Sean Bibby yr argymhelliad yn yr adroddiad ac fe’i heiliwyd gan y Cynghorydd Gladys Healey.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cefnogi diben, trefniadau cyllid a llywodraethu ar gyfer

parhau i gefnogi Gwasanaeth Mwynau a Chynllunio Gwastraff a Rennir.

 

Awdur yr adroddiad: Gary Nancarrow

Dyddiad cyhoeddi: 14/10/2020

Dyddiad y penderfyniad: 12/11/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 12/11/2019 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  •