Manylion y penderfyniad

Petitions received at Council

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor Sir y Fflint

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To inform Council of the outcomes of petitions which have been submitted over the past year.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd yr adroddiad blynyddol ar ganlyniadau a chamau gweithredu’r deisebau a gyflwynwyd i’r Cyngor yn ystod y flwyddyn.Roedd yr adroddiad yn cynnwys yr ymateb portffolio i’r unig ddeiseb a dderbyniwyd yn 2019/20 - un a oedd yn herio’r terfyn cyflymder ar Abbey Drive, Gronant.

 

Dywedwyd wrth yr Aelodau bod trefnydd y ddeiseb yn fodlon ar ymateb y Cyngor ac yn croesawu bwriad Llywodraeth Cymru i gyflwyno terfyn cyflymder o 20mya yn ddiofyn ar gyfer ardaloedd preswyl ar hyd a lled Cymru.

 

Mewn ymateb i gwestiwn yngl?n â gorfodi terfyn cyflymder o 20mya, dywedodd y Prif Weithredwr y bydd yn derbyn rhagor o eglurhad gan Lywodraeth Cymru ar ôl i’r ddeddfwriaeth cael ei phasio.

 

Fel Aelod Cabinet Gwasanaethau Stryd a Chefn Gwlad, dywedodd y Cyng. Thomas fod rhai cyfyngiadau cyflymder o 20mya yn gynghorol yn unig ac y bydd rhagor o wybodaeth yngl?n â therfynau cyflymder statudol yn cael eu cyhoeddi gyda’r ddeddfwriaeth.Dywedodd fod y swyddog Cyngor a benodwyd i weithgor Llywodraeth Cymru wedi llunio adroddiad pwyllgor.

 

Yn dilyn pleidlais, cymeradwywyd yr argymhelliad yn yr adroddiad.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi’r adroddiad.

Awdur yr adroddiad: Robert Robins

Dyddiad cyhoeddi: 09/10/2020

Dyddiad y penderfyniad: 27/02/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 27/02/2020 - Cyngor Sir y Fflint

Accompanying Documents: