Manylion y penderfyniad

Review of polling districts and polling places

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor Sir y Fflint

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To approve the recommendations of the review of polling districts and polling places.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Weithredwr adroddiad ar ganlyniad yr adolygiad o’r ardaloedd pleidleisio a mannau pleidleisio (mae angen cynnal adolygiad bob pum mlynedd yn unol â’r gofynion statudol).

 

Rhoddodd Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd drosolwg o’r cynigion terfynol, fel y nodir yn yr adroddiad, sy’n ystyried materion a godwyd yn ystod y broses ymgynghori.

 

Cafodd yr argymhellion yn yr adroddiad eu cynnig a’u heilio gan y Cynghr. Thomas a Bithell.Yn dilyn pleidlais, cymeradwywyd yr argymhellion.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Nodi canlyniad yr adolygiad a’r ymgynghoriad;

 

(b)       Cymeradwyo’r cynigion terfynol ar gyfer ardaloedd pleidleisio a mannau pleidleisio, fel y nodir yn Atodiad 2.

Awdur yr adroddiad: Lynn Phillips

Dyddiad cyhoeddi: 09/10/2020

Dyddiad y penderfyniad: 27/02/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 27/02/2020 - Cyngor Sir y Fflint

Accompanying Documents: