Manylion y penderfyniad

External Regulation Assurance

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Archwilio

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To endorse the summary of all external regulatory reports received during 2018/19 along with the Council’s responses.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad cryno i roi sicrwydd bod yr adroddiadau gan reoleiddwyr ac arolygwyr allanol yn 2018/19 wedi cael eu hystyried yn unol â’r protocol adrodd mewnol cytunedig, a bod y camau gweithredu wedi eu cyflawni mewn ymateb i’r argymhellion. Roedd yr adroddiad wedi cael ei ddal yn ôl ers dechrau’r sefyllfa argyfwng.

 

Roedd gwybodaeth ar adroddiadau a gyflwynwyd gan Archwilio Cymru (Swyddfa Archwilio Cymru gynt) yn ystod y cyfnod yn dangos bod y camau gweithredu un ai’n wyrdd (ar y trywydd iawn/wedi’u cwblhau) neu’n oren (ar y trywydd iawn ond o fewn y cyfyngiadau derbyniol, yn hirdymor) heb unrhyw faterion neu risgiau sylweddol wedi’u canfod.

 

Gofynnodd Sally Ellis am gynnydd monitro camau gweithredu mewn ymateb i’r argymhellion yn benodol ar ddefnydd Llywodraeth Leol o adroddiad lleol data. Dywedodd y Prif Weithredwr bod y rhain yn ffurfio rhan o gynllunio busnes, megis datblygu Strategaeth Adferiad. Rhoddodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) esiamplau ar reoli data mewn perthynas â’r Strategaeth Rheoli Gwybodaeth, Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol a’r Strategaeth Ddigidol. Rhoddwyd esiamplau eraill ar y defnydd o ddata i wella gwasanaethau ar gyfer unigolion oedd yn ‘gwarchod eu hunain’ yn ystod y pandemig ac i dargedu pobl ifanc oedd yn gymwys i bleidleisio yn yr Etholiadau nesaf.

 

Roedd y pwyllgor yn cefnogi’r argymhelliad yn yr adroddiad.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor wedi derbyn sicrwydd dros ymateb y Cyngor i ddarnau o waith rheoleiddio allanol.

Awdur yr adroddiad: Jay Davies

Dyddiad cyhoeddi: 26/11/2020

Dyddiad y penderfyniad: 09/09/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 09/09/2020 - Pwyllgor Archwilio

Accompanying Documents: