Manylion y penderfyniad

School Modernisation - The School Standards and Organisation (Wales) Act 2013 - Lixwm School Re-designation

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To provide details of the responses received during the objection period to re designate Lixwm Community Primary School to a Voluntary Aided.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Roberts adroddiad i rannu manylion yr ymatebion a gafwyd yn ystod y cyfnod gwrthwynebu i ail-ddynodi Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm i Ysgol a Gynorthwyir yn Wirfoddol ac i geisio cefnogaeth i'r ail-ddynodiad fynd yn ei flaen. Cadarnhaodd na chafwyd unrhyw wrthwynebiad.

 

Dywedodd y Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid) fod yr adroddiad yn nodi uchafbwyntiau cryn dipyn o waith a wnaed gyda chymunedau.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Cabinet yn bwrw ymlaen â'r cynnig i ail-ddynodi Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm yn ysgol a Gynorthwyir yn Wirfoddol.

Awdur yr adroddiad: Damian Hughes

Dyddiad cyhoeddi: 12/08/2020

Dyddiad y penderfyniad: 17/03/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 17/03/2020 - Cabinet

Yn effeithiol o: 26/03/2020

Accompanying Documents: