Manylion y penderfyniad

Review of Sideway-force Coefficient Routine Investigation Machine (SCRIM) Policy

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To present the revised Policy for skid resistance on the adopted highway network for approval.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Thomas adolygiad o’r Adolygiad o’r Polisi Peiriant Ymchwilio Arferol Cyfeirnod Grym tua’r Ochr (SCRIM) a oedd yn ceisio alinio polisi’r Cyngor gyda chanllawiau Arferion Da Cynnal a Chadw Priffyrdd newydd.

           

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Cymeradwyo’r Polisi Peiriant Ymchwilio Arferol Cyfeirnod Grym tua’r Ochr a Llawlyfr Gweithredol ar gyfer rheoli Ymwrthedd Sgidio ar y Rhwydwaith Priffyrdd Mabwysiedig; a

 

(b)      Cefnogi adolygiad o’r rhwydwaith i ailddosbarthu safleoedd yn dilyn newidiadau i isadeiledd a chyfyngiadau cyflymder lleol.

Awdur yr adroddiad: Steve Jones

Dyddiad cyhoeddi: 11/08/2020

Dyddiad y penderfyniad: 18/02/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 18/02/2020 - Cabinet

Yn effeithiol o: 27/02/2020

Accompanying Documents: