Manylion y penderfyniad

Treasury Management Strategy 2020/21

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To present the draft Treasury Management Strategy 2020/21 for recommendation to Council.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Banks y Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2020/21 i’w gymeradwyo a'i argymell i’r Cyngor.

 

            Roedd yr adroddiad wedi cael ei ystyried a’i gefnogi gan y Pwyllgor Archwilio ar 29 Ionawr 2020. Fel ychwanegiad i’r wybodaeth yn yr adroddiad, darparwyd hyfforddiant i Aelodau’r Cyngor ar 11 Rhagfyr 2019.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo Strategaeth Rheoli’r Trysorlys 2020/21 a’i argymell i’r Cyngor.

 

Awdur yr adroddiad: Liz Thomas

Dyddiad cyhoeddi: 11/08/2020

Dyddiad y penderfyniad: 18/02/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 18/02/2020 - Cabinet

Yn effeithiol o: 27/02/2020

Accompanying Documents: