Manylion y penderfyniad

Medium Term Financial Strategy: Council Fund Revenue Budget 2020/21 - Corporate Services/Corporate Financing

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To advise members of the latest budget position for 2020/21 and any specific proposals for the Portfolio.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol adroddiad ar arbedion arfaethedig i’r gyllideb a phwysau cost i’r Gwasanaethau Corfforaethol a Chyllid Corfforaethol yn amodol ar gwblhau gwaith parhaus ar ddewisiadau cyllid corfforaethol a datrys cyllideb Llywodraeth Cymru (LlC).

 

Wrth groesawu’r adroddiad, mynegodd y Cynghorydd Heesom bryderon am unrhyw gynnydd yn y dybiaeth weithredol ar y Dreth Gyngor. Esboniodd y Cynghorydd Roberts mai swm mynegol oedd hwn oedd yn cael ei gynnwys at ddibenion cyllidebu ac, yn absenoldeb codiad sylweddol mewn cyllid gan Lywodraeth Cymru, ni fyddai awydd ar draws Siambr y Cyngor am gynnydd uwch.

 

Rhoddodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol eglurhad i’r Cynghorydd Bateman am y goblygiadau refeniw a chyfalaf o’r diffyg mewn incwm rhent yn sgil gwerthu eiddo.

 

Cynigiwyd yr argymhellion gan y Cynghorydd Johnson a chawsant eu heilio gan y Cynghorydd Bateman. Gofynnodd y Cynghorydd Heesom i’r cofnodion nodi ei fod yn atal ei bleidlais a’i fod yn nodi’r adroddiad.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod y Pwyllgor yn cymeradwyo’r cynigon am arbedion i’r Gwasanaethau Corfforaethol a Chyllid Corfforaethol ar gyfer 2020/21; a

 

(b)       Bod y Pwyllgor yn cymeradwyo pwysau cost y Gwasanaethau Corfforaethol a’r Cyllid Corfforaethol a argymhellwyd i’w cynnwys yn y gyllideb ar gyfer 2020/21.

Awdur yr adroddiad: Gary Ferguson

Dyddiad cyhoeddi: 11/02/2020

Dyddiad y penderfyniad: 14/11/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 14/11/2019 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Accompanying Documents: