Manylion y penderfyniad

Business Rates – Write Offs

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To approve recommendation to write off individual debts in excess of £25,000 in line with Finance Procedure Rules and seek authorisation to write off irrecoverable Business Rate debts.


Penderfyniadau:

            Cyflwynodd y Cynghorydd Mullin yr adroddiad Dileu Ardrethi Busnes

 

            Roedd dyledion dau Ardreth Busnes wedi cael eu hystyried yn anadferadwy gan bod y trethdalwyr cyfradd wedi eu diddymu neu ddim yn masnachu mwyach. O ganlyniad, nid oedd asedau na phosib adfer dyledion yn llwyddiannus a bod angen diddymu, i gyfanswm o £60,260. Y sefydliadau oedd Richmond Investment Properties Ltd (£25,882) a Mr Ryan Corbett, yn masnachu 'Jump 2 It’ (£34,378).

 

            Roedd drwgddyledion unigol dros £25,000 angen cymeradwyaeth y Cabinet i’w diddymu, yn unol â’r Rheolau Gweithdrefnau Ariannol y Cyngor.

           

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo dileu’r dyledion ardrethi busnes a nodir yn yr adroddiad.

Awdur yr adroddiad: David Barnes

Dyddiad cyhoeddi: 23/04/2020

Dyddiad y penderfyniad: 21/01/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 21/01/2020 - Cabinet

Yn effeithiol o: 30/01/2020

Accompanying Documents: