Manylion y penderfyniad

Final Business Case for Flint Landfill and Crumps Yard Solar PV Schemes

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To provide the final business cases for solar PV developments at Flint Landfill and Crumps Yard following planning permission and tender exercise to determine capital costs.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Bithell yr adroddiad ar yr Achos Busnes Terfynol ar gyfer Cynlluniau Solar PV yn Safle Tirlenwi Sir y Fflint ac Iard Crumps oedd yn nodi aliniad strategol y prosiect yn ogystal â manylu ynghylch manteision ariannol ac anariananol y cynllun.

 

                        Hefyd rhoddwyd diweddariad ar ganlyniad caffael contractwr adeiladu a’r strategaeth arfaethedig ar gyfer gwerthu a defnyddio’r trydan a gynhyrchir.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod yr Achos Busnes Terfynol ar gyfer Cynlluniau Solar PV yn Safle Tirlenwi Sir y Fflint ac Iard Crumps yn cael ei gymeradwyo;

 

(b)       Cymeradwyo penodi contractwr adeiladu; a

 

(c)        Bod y defnydd o gyfalaf heb ei wario o Brosiect Brookfield a Solar PV Safonol yn cael ei gymeradwy i’w ddefnyddio ar Brosiect Safle Tirlenwi Sir y Fflint ac Iard Crumps.

Awdur yr adroddiad: Sadie Smith

Dyddiad cyhoeddi: 17/04/2020

Dyddiad y penderfyniad: 17/12/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 17/12/2019 - Cabinet

Yn effeithiol o: 04/01/2020

  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  •