Manylion y penderfyniad

Audit Committee Annual Report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Archwilio

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To report to Members details of the activities of the Audit Committee during 2018/19.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cadeirydd Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio 2018/19 i'w gymeradwyo cyn ei gyflwyno i'w gymeradwyo yn y Cyngor Sir ym mis Hydref. Roedd y trefniant i adrodd yn flynyddol ar weithgareddau a chyflawniadau'r Pwyllgor yn cwrdd ag arfer gorau ac wedi'i adlewyrchu yn y Cylch Gorchwyl wedi'i ddiweddaru. Diolchodd y Cadeirydd i'r Rheolwr Archwilio Mewnol am ei gwaith ar yr adroddiad.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn cymeradwyo'r adroddiad blynyddol ar gyfer 2018/19 cyn ei gyflwyno i'r Cyngor i'w gymeradwyo ar 22 Hydref 2019.

Awdur yr adroddiad: Lisa Brownbill

Dyddiad cyhoeddi: 29/11/2019

Dyddiad y penderfyniad: 11/09/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 11/09/2019 - Pwyllgor Archwilio

Accompanying Documents: