Manylion y penderfyniad

Annual Improvement Report 2018/19 of the Auditor General for Wales

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Archwilio

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To receive the Annual Improvement Report from the Auditor General for Wales and note the Council’s response.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr Adroddiad Gwella Blynyddol gan Swyddfa Archwilio Cymru (WAO) a oedd yn crynhoi'r gwaith archwilio a rheoleiddio a wnaed yn y Cyngor ers yr adroddiad diwethaf a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2018. Daeth yr adroddiad, na wnaeth unrhyw argymhellion ffurfiol, i gasgliad cadarnhaol bod 'y Cyngor yn cwrdd â'i ofynion statudol mewn perthynas â gwelliant parhaus ond, fel gyda phob cyngor yng Nghymru, mae'n wynebu heriau wrth symud ymlaen'.

 

Nid oedd ganddo unrhyw bryderon ynghylch y cynigion gwirfoddol ar gyfer gwella o adroddiadau cenedlaethol a lleol, ynghyd ag ymateb drafft yn nodi camau gweithredu lefel isel.  Byddai unrhyw sylwadau a godwyd gan y Pwyllgor yn cael eu hadrodd i'r Cabinet.

 

Wrth dynnu sylw at Lythyr Archwilio Blynyddol WAO yn crynhoi gwaith yn 2017-18, dywedodd Richard Harries y byddai'r llythyr ar gyfer 2018-19 yn adrodd ar yr holl waith yn y cyfnod hwnnw gan gynnwys y cyfrifon ar gyfer y flwyddyn gyfredol.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor wedi’i sicrhau gan Adroddiad Gwella Blynyddol Archwilydd Cyffredinol Cymru ar gyfer 2018/19.

Awdur yr adroddiad: Karen Armstrong

Dyddiad cyhoeddi: 29/11/2019

Dyddiad y penderfyniad: 11/09/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 11/09/2019 - Pwyllgor Archwilio

Accompanying Documents: