Manylion y penderfyniad

Corporate Anti-Fraud and Corruption Strategy and Fraud and Irregularity Response Plan

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Cyflwynwyd yr adroddiad gan y Rheolwr Archwilio Mewnol a esboniodd y gwahaniaethau rhwng yr hen bolisi a'r polisi newydd. Yna, gwahoddwyd cwestiynau gan y Cadeirydd.

 

            Cododd y Cynghorydd Chris Bithell fater Treth Gyngor yn ddiweddar ac ymatebodd y Rheolwr Archwilio Mewnol fod hwn yn fater Safonau Masnach.

 

            Yna cododd yr aelodau nifer o gwestiynau yr ymatebodd y Rheolwr Archwilio Mewnol iddynt, gan ymrwymo i wneud y newidiadau angenrheidiol i'r ddogfen. Cadarnhawyd y byddai hyfforddiant Aelodau i gefnogi'r polisi diwygiedig ar gael maes o law.

 

PENDERFYNWYD:

 

a)           Bod y Pwyllgor yn cymeradwyo'r newidiadau y cytunwyd arnynt gan y Pwyllgor Archwilio ar gyfer y Strategaeth Gwrth-Dwyll a Llygredd Corfforaethol; a

 

b)           Bod y Pwyllgor yn cymeradwyo'r newidiadau y cytunwyd arnynt gan y Pwyllgor Archwilio ar gyfer y Cynllun Ymateb i Dwyll ac Afreoleidd-dra.

Awdur yr adroddiad: Janet Kelly

Dyddiad cyhoeddi: 19/11/2019

Dyddiad y penderfyniad: 05/06/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 05/06/2019 - Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

Accompanying Documents: