Manylion y penderfyniad

Regional Learning Disability Programme: Report on Progress

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

Following the setting up of the Regional Service, this report gives an update on progress to date as well as planned activity over the next 12 months.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Jones adroddiad ynghylch y Rhaglen Anableddau Dysgu Rhanbarthol: Adroddiad Cynnydd a oedd yn darparu trosolwg o raglen "Gogledd Cymru Gyda'i Gilydd; Gwasanaethau Di-dor ar gyfer pobl gydag Anableddau Dysgu" a oedd yn cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru drwy’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol ac yn cael ei chynnal gan Sir y Fflint.

 

                        Datblygwyd y rhaglen gydag unigolion ag anableddau dysgu a’u teuluoedd, y chwe ardal awdurdod lleol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a’r trydydd sector.

 

                        Nod y rhaglen oedd ceisio a datblygu’r arfer orau, gan lunio modelau cymorth ar gyfer Gwasanaethau Anableddau Dysgu yng Ngogledd Cymru i’w treialu yn ystod y prosiect, eu mabwysiadu a’u datblygu ochr yn ochr â Strategaeth Anabledd Dysgu Gogledd Cymru (2018/2023) wedi i’r rhaglen ddod i ben ym mis Rhagfyr 2020.

 

                        Dywedodd y Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol) y bu cynnydd cadarnhaol yn ystod cam cychwynnol y rhaglen. Roedd arferion arloesol yng Ngogledd Cymru a gallai’r Cyngor ddysgu o’r arferion gorau sydd i’w gweld mewn mannau eraill er mwyn cyflwyno safon gyson ar draws y rhanbarth.

 

PENDERFYNWYD:

 

            Cefnogi cyfeiriad y Rhaglen Anableddau Dysgu.

Awdur yr adroddiad: Emma Cater

Dyddiad cyhoeddi: 06/01/2020

Dyddiad y penderfyniad: 19/11/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 19/11/2019 - Cabinet

Yn effeithiol o: 28/11/2019

Accompanying Documents: