Manylion y penderfyniad

People Strategy Performance Report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To receive an update on progress of the People Strategy.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Weithredwr adroddiad diweddaru perfformiad am gyflawniadau tuag at y blaenoriaethau allweddol ar gyfer 2018/19 ym mlwyddyn olaf Strategaeth y Bobl bresennol ar gyfer 2016-2019.

 

Cyflwynwyd yr adroddiad gan y Partner Busnes Adnoddau Dynol a dynnodd sylw at gyflwyniad y model tâl newydd a gwelliant yr arlwy dysgu a datblygu sy’n cynnwys mwy o opsiynau ar-lein.  Soniodd hefyd am safon uchel cyfranogwyr ar y rhaglen Brentisiaeth a datblygiad y Strategaeth Iechyd a Lles a fyddai’n helpu i gefnogi unigolion sy’n cael eu heffeithio gan faterion personol, fel yr amlygwyd mewn eitem flaenorol ar y Rhaglen.

 

Cynigodd y Cynghorydd Richard Jones argymhelliad ychwanegol y dylid diolch i’r tîm Adnoddau Dynol am eu gwaith ar y strategaeth a gafodd effaith bositif ar y gweithlu. Eiliwyd hyn gan y Cynghorydd Bateman.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod y Pwyllgor yn nodi perfformiad yn ystod 2018/19 i gefnogi’r weledigaeth, canlyniadau a blaenoriaethau a nodwyd yn strategaeth 2016-2019 a chefnogi estyniad y strategaeth i 2019/20 i derfynu rhaglenni gwaith parhaus;

 

(b)       Bod y Pwyllgor yn cefnogi datblygiad Strategaeth y Bobl newydd ar gyfer 2020/2023 a chynllun gweithredu cysylltiedig a fydd yn cael eu rhannu ar ffurf drafft er mwyn cael sylwadau cyn iddynt gael eu cyflwyno i’r Cabinet; a

 

(c)       Bod diolch yn cael ei roi i’r Tîm Adnoddau Dynol am eu gwaith wrth gynhyrchu a chynnal a chadw'r strategaeth.

Awdur yr adroddiad: Sharon Carney

Dyddiad cyhoeddi: 24/10/2019

Dyddiad y penderfyniad: 19/09/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 19/09/2019 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Accompanying Documents: