Manylion y penderfyniad

Treasury Management Annual Report 2018/19

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To present the draft Annual Treasury Management Report for 2018/19 for recommendation to Council.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Banks yr adroddiad a oedd yn cyflwyno drafft Adroddiad Blynyddol Rheoli'r Trysorlys ar gyfer 2018/19 i’w argymell i’r Cyngor ei gymeradwyo.

 

                        Yn unol â Rheolau Gweithdrefn Ariannol y Cyngor, adolygwyd yr Adroddiad Blynyddol gan y Pwyllgor Archwilio ar 10 Gorffennaf 2019 i’w gyflwyno i’r Cyngor ar 22 Hydref 2019 yn amodol ar argymhelliad y Cabinet i’w gymeradwyo.

 

PENDERFYNWYD:

           

            Bod drafft Adroddiad Blynyddol Rheoli'r Trysorlys 2018/19 ac Adroddiad Drafft Canol Blwyddyn 2018/19 yn cael eu cymeradwyo a'u hargymell i'r Cyngor.

Awdur yr adroddiad: Louise Elford

Dyddiad cyhoeddi: 19/12/2019

Dyddiad y penderfyniad: 24/09/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 24/09/2019 - Cabinet

Yn effeithiol o: 03/10/2019

Accompanying Documents: