Manylion y penderfyniad

Public Sector Internal Audit Standards Compliance 2018/19

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Archwilio

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To inform the Committee of the results of the annual internal assessment of conformance with the Public Sector Internal Audit Standards (PSIAS).

Penderfyniadau:

Cyflwynodd Rheolwr yr Adain Archwilio Mewnol ganlyniadau’r asesiad mewnol blynyddol o gydymffurfiaeth â Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus.  Nododd canlyniad yr hunanasesiad mewnol 2018/19 a’r asesiad allanol 2016/17 (drwy adolygiad gan gymheiriaid) gydymffurfiaeth cyffredinol.  Roedd y rhaglen ar gyfer asesiad allanol ar gyfer y pum mlynedd nesaf yn cael ei datblygu.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi’r adroddiad.

Awdur yr adroddiad: Lisa Brownbill

Dyddiad cyhoeddi: 01/07/2019

Dyddiad y penderfyniad: 27/03/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 27/03/2019 - Pwyllgor Archwilio

Accompanying Documents: