Manylion y penderfyniad

Internal Audit Strategic Plan

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Archwilio

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To present the proposed Internal Audit Plan for the three year period 2019/20 to 2021/22 for Members' consideration.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd Rheolwyr yr Adain Archwilio Mewnol y Cynllun Strategol Archwilio Mewnol o 2019/20 i 2021/22. Manylwyd ar y dull i ddatblygu’r Cynllun, yn cynnwys ymarfer mapio sicrwydd ac ymgynghoriad â Phrif Swyddogion.  Roedd y Cynllun yn amodol ar amrywiad ac adolygiad, gydag archwiliadau ac adolygiadau blaenoriaeth uchel wedi’u blaenoriaethu ar gyfer 2019/20.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo Cynllun Strategol Archwilio Mewnol Sir y Fflint 2019-2022.

Awdur yr adroddiad: Lisa Brownbill

Dyddiad cyhoeddi: 01/07/2019

Dyddiad y penderfyniad: 27/03/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 27/03/2019 - Pwyllgor Archwilio

Accompanying Documents: