Manylion y penderfyniad

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To consider the Forward Work Programme of the Organisational Change Overview & Scrutiny Committee

Penderfyniadau:

Cyflwynodd yr Hwylusydd Trosolwg a Chraffu y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol gyfredol er mwyn ei hystyried.   Tynnodd sylw at yr eitemau a drefnwyd ar gyfer y cyfarfod nesaf o’r Pwyllgor i’w gynnal ar 13 Mai 2019, ac atgoffwyd yr Aelodau yn dilyn awgrym yn y cyfarfod diwethaf y cytunwyd y byddai’r cyfarfod yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy. 

 

Awgrymodd y Cynghorydd Tudor Jones bod lleoliad cyfarfod nesaf y Pwyllgor i'w gynnal ar 1 Gorffennaf yn newid i Ganolfan Hamdden Treffynnon a dywedodd y byddai'n holi a oedd yna ystafell addas ar gael. 

 

 Cyfeiriodd yr Hwylusydd at yr eitem ar Bwll Nofio Cei Connah – Adroddiad Cynnydd Canol Blwyddyn Cambrian Aquatics 2018/19 ac eglurodd bod swyddogion yn aros am ddyddiadau addas gan Cambrian Aquatics fel y gellir trefnu cyfarfod gyda’r Pwyllgor.  

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)      Bod y Rhaglen Waith i’r Dyfodol fel y cyflwynwyd, yn cael ei             chymeradwyo; a

 

(b)      Rhoi awdurdod i’r Hwylusydd Trosolwg a Chraffu, wrth ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor, amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen.

Awdur yr adroddiad: Margaret Parry-Jones

Dyddiad cyhoeddi: 25/06/2019

Dyddiad y penderfyniad: 18/03/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 18/03/2019 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

Accompanying Documents: