Manylion y penderfyniad

Pay Model and Pay Policy

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To provide a progress report on (1) pay modelling for the implementation of the second year (2019) of the two year National Joint Council (NJC) pay agreement (2018/19-2019/20) and (2) maintenance of structural design and terms of employment following the Single Status Agreement (2014).

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Mullin yr adroddiad oedd yn rhoi diweddariad ar gynnydd a wnaed ar waith adolygu modelu tâl ar gyfer cyflwyno ail flwyddyn o gytundeb tâl y Cyd Bwyllgor Cenedlaethol (NJC) )(2018/19 – 2019/20), a’r newidiadau a wnaed fel rhan o gynnal y Cytundeb Statws Sengl (2014).

 

PENDERFYNWYD:

           

            Bod y cynnydd a wnaed o ran mabwysiadu Model Polisi newydd yn cael ei groesawu, gan nodi'r camau gweithredu a gymerwyd wrth ddefnyddio'r awdurdod dirprwyedig i gytuno gyda'r Undebau Llafur, a rhoi’r Model newydd ar waith.

Awdur yr adroddiad: Sharon Carney

Dyddiad cyhoeddi: 07/08/2019

Dyddiad y penderfyniad: 18/06/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 18/06/2019 - Cabinet

Yn effeithiol o: 27/06/2019

Accompanying Documents:

  • Review of Pay Policy and Pay Model
  • Appendix A - LGS Pay Circular dated 10/04/2018
  • Appendix B - 2019 Scoping Document
  • Appendix C - Agreed model
  • Appendix D - Internal EIA
  • Appendix E - Independent EIA
  • Appendix F - Job Evaluation Policy