Manylion y penderfyniad

Aura Annual Business Plan

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To review progress of Aura since establishment in 2017.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Roberts yr adroddiad oedd yn cyflwyno adroddiad blynyddol Aura ac ymateb y Cyngor. Yn gyffredinol roedd amcanion a thargedau'r Cynllun Busnes wedi wynebu nifer o heriau cydfuddiannol er mwyn cynnal perfformiad dros y blynyddoedd sydd i ddod.

 

                        Ystyriodd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol y Cynllun yn eu cyfarfod diweddar, a chafodd ei dderbyn yn gadarnhaol a chefnogwyd ymateb y Cyngor fel y nodir yn yr adroddiad.

 

PENDERFYNWYD:

           

            Bod y Cynllun Busnes gydag Aura yn cael ei gefnogi a’i gymeradwyo gan nodi sylwadau’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol.

Awdur yr adroddiad: Neal Cockerton

Dyddiad cyhoeddi: 07/08/2019

Dyddiad y penderfyniad: 18/06/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 18/06/2019 - Cabinet

Yn effeithiol o: 27/06/2019

Accompanying Documents: