Manylion y penderfyniad

Rights of Way Improvement Plan 2018-2028

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To approve the final Rights of Way Improvement Plan 2018-2028 following the statutory three month consultation.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd Thomas yr adroddiad oedd yn ceisio cymeradwyaeth ar gyfer Cynllun Gwella Hawliau Tramwy a llyfryn polisïau a gweithdrefnau.

 

                        Roedd y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy yn gynllun er mwyn i'r awdurdod lleol allu rheoli a gwella ei rwydwaith hawliau tramwy dros gyfnod 10 mlynedd. Mae’r ail Gynllun Gwella Hawliau Tramwy yn asesu rhwydwaith 2018 ac mae’n gwerthuso cynnydd a wnaed ers 2008.  Mae’r cyd-destun polisi cyfredol yn cael ei archwilio, ardaloedd blaenoriaeth yn cael eu nodi ac mae Datganiad Gweithredu newydd yn cael ei gynnig.

 

                        Rhan o’r cynllun oedd llyfryn yn cynnwys cyfres o bolisïau a gweithdrefnau’n ymwneud â Hawliau Tramwy.

 

PENDERFYNWYD:

           

            Cymeradwyo’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy a’r llyfryn polisïau a gweithdrefnau.

Awdur yr adroddiad: Tom Woodall

Dyddiad cyhoeddi: 07/08/2019

Dyddiad y penderfyniad: 18/06/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 18/06/2019 - Cabinet

Yn effeithiol o: 27/06/2019

Accompanying Documents: