Manylion y penderfyniad

059124 - A - Full Application - Demolition of Existing Dwelling and Erection of 3 No. Town Houses and Garages and Construction of New Vehicular Access at Parkfield, Llanasa Road, Gronant.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Bod caniatâd cynllunio yn cael ei wrthod, yn erbyn argymhelliad swyddogion, ar y sail canlynol:

Effaith andwyol y datblygiad ar gymeriad ac ymddangosiad yr ardal a diogelwch priffordd, ddim yn cydymffurfio â pholisïau GEN1a, f ac e.

Awdur yr adroddiad: Lesley Ambrose

Dyddiad cyhoeddi: 30/05/2019

Dyddiad y penderfyniad: 03/04/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 03/04/2019 - Pwyllgor Cynllunio

Accompanying Documents: