Manylion y penderfyniad

Workforce Information Report Quarter 3 2018/19

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To consider the Workforce Information Report for Quarter 3 of 2018/19.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd yr Uwch Reolwr, Adnoddau Dynol a Datblygiad Sefydliadol adroddiad gwybodaeth am y gweithlu ar Chwarter 2 2018/19.

 

Darparodd drosolwg o’r dadansoddiad o’r proffilio oedran ac esboniodd bod gostyngiad wedi bod o ran presenoldeb yn ystod y cyfnod, gyda’r prif reswm wedi’i briodoli i Straen, Iselder a Gorbryder, a oedd yn adlewyrchu’r darlun cenedlaethol.  Defnyddiwyd dull rhagweithiol i annog cyflogeion i godi materion iechyd meddwl a chael mynediad i’r amrediad o gymorth a oedd ar gael.  Roedd lefel y gwariant ar weithwyr asiantaeth wedi gostwng yn sylweddol yn dilyn penodiadau i nifer o swyddi gwag yn y gwasanaeth Strydlun, fel y nodwyd yn flaenorol.

 

PENDERFYNWYD:

 

Y byddai’r Pwyllgor yn nodi Adroddiad Gwybodaeth y Gweithlu ar gyfer trydydd chwarter 2018/19 hyd at 31 Rhagfyr 2018.

Awdur yr adroddiad: Andrew Adams

Dyddiad cyhoeddi: 01/05/2019

Dyddiad y penderfyniad: 14/02/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 14/02/2019 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Accompanying Documents: