Manylion y penderfyniad

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To consider the Forward Work Programme of the Corporate Resources Overview & Scrutiny Committee.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd y Flaenraglen Waith bresennol i’w hystyried.  Cytunwyd ar y newidiadau canlynol:

·         Y byddai’r Cynllun Rheoli Asedau diwygiedig yn cael ei ail-amserlennu ar gyfer Chwarter 3.

·         Y byddai’r Dangosfwrdd o Fesurau yn cael eu hystyried ym mis Ebrill (ar ôl y gweithdy ar 27 Mawrth)

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Y byddai’r Flaenraglen Waith, fel y’i diwygiwyd, yn cael ei chymeradwyo; ac

 

(b)       Y byddai Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd, mewn ymgynghoriad â Chadeirydd y Pwyllgor, yn derbyn yr awdurdod i amrywio’r Flaenraglen Waith rhwng y cyfarfodydd, pe byddai angen.

Awdur yr adroddiad: Robert Robins

Dyddiad cyhoeddi: 01/05/2019

Dyddiad y penderfyniad: 14/02/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 14/02/2019 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Accompanying Documents: