Manylion y penderfyniad

Action Tracking

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Archwilio

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To inform the Committee of the actions resulting from points raised at previous Audit Committee meetings.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Archwilio Mewnol adroddiad diweddaru ar y cynnydd ar y camau gweithredu sy’n codi o gyfarfodydd blaenorol. Fel diweddariad pellach, eglurodd bod y Strategaeth Gwrth-dwyll a Llygredigaeth wedi’i threfnu ar gyfer cyfarfod mis Ionawr.

 

PENDERFYNWYD:

 

Derbyn yr adroddiad.

Awdur yr adroddiad: Lisa Brownbill

Dyddiad cyhoeddi: 18/03/2019

Dyddiad y penderfyniad: 21/11/2018

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 21/11/2018 - Pwyllgor Archwilio

Accompanying Documents: