Manylion y penderfyniad

Audit Committee Self-Assessment

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Archwilio

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To inform Members of the results of the Audit Committee self-assessment which will feed into the preparation of the Annual Governance Statement 2017/18. It will also form the basis for the provision of any further training required by the committee.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Archwilio Mewnol yr adroddiadau ar ganlyniadau’r hunanasesiad yr ymgymerwyd ag ef gan y Pwyllgor ym Medi 2018 yn ystod gweithdy hwyluso. Roedd canlyniadau cyffredinol yr hunanasesiad yn gadarnhaol a byddent yn cyfrannu at baratoi’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol ar gyfer 2018/19. Adroddwyd y gwnaed cynnydd da ar y cynllun gweithredu.

 

Mynegodd y Cynghorydd Johnson ei werthfawrogiad i swyddogion am y gweithdy cadarnhaol.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn nodi’r canlyniadau a’r cynnydd ar y camau gweithredu.

Awdur yr adroddiad: Lisa Brownbill

Dyddiad cyhoeddi: 18/03/2019

Dyddiad y penderfyniad: 21/11/2018

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 21/11/2018 - Pwyllgor Archwilio

Accompanying Documents: