Manylion y penderfyniad

Forward Work Programme (Community & Enterprise)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To consider the Forward Work Programme of the Community & Enterprise Overview & Scrutiny Committee

Penderfyniadau:

Wrth gyflwyno’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol i’w hystyried, cyfeiriodd yr Hwylusydd at yr eitemau i’w hystyried yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor 7 Tachwedd, a dywedodd y cytunwyd i ohirio Adroddiad Monitro Cynllun Cyngor 2018/19 Chwarter 1 a 2 ar gyfer cyfarfod 19 Rhagfyr 2018. Cytunwyd hefyd y byddai adroddiad Ôl-ddyledion Rhent yn cael ei gyflwyno gerbron cyfarfod 7 Tachwedd.  

 

            Rhoddodd yr Hwylusydd wybod y byddai gweithdy’n cael ei drefnu yn ystod Hydref i aelodau o’r Pwyllgor ystyried cynigion y gyllideb, a dywedodd y byddai manylion yn cael eu cadarnhau i Aelodau dros e-bost.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol, fel y'i diwygiwyd, yn cael ei chymeradwyo; a

 

(b)       Bod yr Hwylusydd, wrth ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor, yn cael ei         awdurdodi i amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr    angen.

Awdur yr adroddiad: Ceri Shotton

Dyddiad cyhoeddi: 28/02/2019

Dyddiad y penderfyniad: 26/09/2018

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 26/09/2018 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Accompanying Documents: