Manylion y penderfyniad

Digital Strategy Update

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To provide an update on progress to define and deliver the Digital Strategy, with a summary of discussion in the recent Digital Strategy workshop with Members.

Penderfyniadau:

            Cyflwynwydyr adroddiad ar yr uchod gan y Cynghorydd Mullin ac roedd yn rhoi manylion am gynllun y rhaglen ddigidol sengl a fyddai’n helpu’r Cyngor i reoli ei adnoddau cyfyngedig yn fwy effeithiol a gwneud dewisiadau gwell a mwy gwybodus ynghylch blaenoriaethu.

 

            Egurodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) bod nifer o faterion allweddol cysylltiedig â’r strategaeth ddigidol wedi eu harchwilio gyda'r Aelodau mewn sesiwn friffio ym mis Ionawr 2019, yn benodol:

 

·          I atgoffa pawb pam bod angen symud ymlaen â darpariaeth gwasanaethau digidol

·          Eglurhadar sut y gallai’r Cyngor sicrhau na chaiff unrhyw un eu cau allan o ganlyniad i ychwanegiad gwasanaethau ar-lein.

·          Trosolwgo’r gwasanaethau digidol presennol a’r gwersi a ddysgwyd wrth eu darparu; a

·         Disgrifiado'r camau nesaf sydd i'w lansio

 

Cydnabuwydfod datblygiad a darpariaeth y Strategaeth Ddigidol yn ymrwymiad tymor hir a fyddai’n gofyn am ymgysylltiad a thrafodaethau cyson gyda’r gwasanaethau, cwsmeriaid ac aelodau etholedig.  Ynunol â hynny, roedd ymrwymiad i adrodd i, a chael sgyrsiau'n barhaus gydag aelodau wrth i’r ddarpariaeth gychwyn.

 

            Ermwyn sicrhau bod safonau cyson yn cael eu defnyddio o ran y modd y caiff prosiectau eu dylunio a gwasanaethau eu moderneiddio, cytunwyd ar nifer o egwyddorion dylunio a oedd wedi’u hamlinellu yn yr adroddiad.

 

            Mewnymateb i gwestiwn, eglurodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) y byddai dulliau amgen o gyfathrebu yn dal i fodoli ar gyfer y rhai hynny nad oes ganddynt fynediad i’r rhyngrwyd. 

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Nodi’rprif bwyntiau’n codi o friff mis Ionawr ar gyfer aelodau etholedig ar ddatblygiad gwasanaethau ar-lein ar gyfer cwsmeriaid; a

 

(b)       Cymeradwyo’regwyddorion dylunio a’r rhaglen ar gyfer darparu’r   Strategaeth Ddigidol.

Awdur yr adroddiad: Cher Lewney

Dyddiad cyhoeddi: 29/05/2019

Dyddiad y penderfyniad: 19/02/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 19/02/2019 - Cabinet

Yn effeithiol o: 28/02/2019

Accompanying Documents: