Manylion y penderfyniad

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To consider the Forward Work Programme of the Organisational Change Overview & Scrutiny Committee

Penderfyniadau:

Cyflwynodd yr Hwylusydd y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol gyfredol a dywedodd efallai y byddai angen cyfarfod arbennig i ystyried dewisiadau Cam 1 ar gyfer cyllideb 2019/20, gan ddibynnu ar ganlyniad y gweithdai i Aelodau a fyddai'n cael eu cynnal yn fuan.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Cymeradwyo'r Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol fel y'i cyflwynwyd; ac

 

 (b)      Awdurdodi’r Hwylusydd Trosolwg a Chraffu, wrth ymgynghori gyda Chadeirydd y Pwyllgor, i amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen.

Awdur yr adroddiad: Margaret Parry-Jones

Dyddiad cyhoeddi: 10/01/2019

Dyddiad y penderfyniad: 17/09/2018

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 17/09/2018 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

Accompanying Documents: