Manylion y penderfyniad

21st Century Schools Programme - Modernisation of the Portfolio Pupil Referral Unit Provision & Queensferry Community Primary (C.P.) School

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To proceed with Full Business Case to WG for capital investment in the Portfolio Pupil Referral Service and Queensferry CP. This will deliver a more efficient PPRU model and enhance outcomes for vulnerable learners. The project will also address suitability issues at the primary school.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Roberts adroddiad Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif – Moderneiddio’r Ddarpariaeth Uned Cyfeirio Disgyblion Portffolio ac Ysgol Gynradd Gymunedol Queensferry, a nododd opsiwn i’r Cabinet ei ystyried mewn perthynas â buddsoddiad cyfalaf a moderneiddio’r Uned Cyfeirio Disgyblion Portffolio ac isadeiledd Ysgol Gynradd Queensferry.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo i barhau gyda'r prosiect cyfalaf arfaethedig ar gyfer yr Uned Cyfeirio Disgyblion Portffolio ac Ysgol Gynradd Queensferry i gaffael contractwr, i ddylunio, datblygu, tendro a chwblhau cyflwyniad Achos Busnes llawn i Lywodraeth Cymru, yn unol â meini Prawf Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Awdur yr adroddiad: Damian Hughes

Dyddiad cyhoeddi: 30/01/2019

Dyddiad y penderfyniad: 20/11/2018

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 20/11/2018 - Cabinet

Yn effeithiol o: 29/11/2018

Accompanying Documents:

  • 21st Century Schools Programme Band B - Proposed PPRU/Queensferry CP Project