Manylion y penderfyniad

Collection of Water Rates as part of Council Rents

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To set out the ongoing legal issues, at a national level, around collection on water rates as part of Council/Housing Association Rents, together with an assessment of the Council’s own legal advice in relation to the nature of the Flintshire contract with Welsh Water.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Attridge yr adroddiad yngl?n â Chasglu Ardrethi D?r fel rhan o Renti’r Cyngor, a oedd yn rhoi manylion am y cadarnhad a roddodd y Cwnsler ynghylch y sefyllfa i'r Cyngor o ran derbyn comisiwn i adlewyrchu'r costau gweinyddol oedd yn gysylltiedig ag ardrethi d?r.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Parhau â’r gwasanaeth presennol o godi biliau a chasglu ardrethi d?r ar ran y cyflenwyr d?r;

 

 (b)      Nodi cyngor cyfreithiol y Cwnsler, a oedd yn cadarnhau nad oedd yn debygol iawn y byddai hawliadau yn erbyn y Cyngor yn llwyddo, er gwaethaf dyfarniad yr Uchel Lys yn achos Southwark; a

 

 (c)       Derbyn y gostyngiad 1.5% am dalu’n gynnar o 2019/20 ymlaen, ar sail cyngor y Cwnsler.

Awdur yr adroddiad: David Barnes

Dyddiad cyhoeddi: 11/10/2018

Dyddiad y penderfyniad: 17/07/2018

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 17/07/2018 - Cabinet

Yn effeithiol o: 26/07/2018

Accompanying Documents:

  • Collection of Water Rates as part of Council Rents