Manylion y penderfyniad

Prudential Indicators - Actual 2017/18

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To provide the 2017/18 (actual) Prudential Indicator figures as required under the Prudential Code for Capital Finance in Local Authorities (the Prudential Code).

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Cyllid yr adroddiad yngl?n â Dangosyddion Darbodus – Gwirioneddol 2017/18, a oedd yn cynnwys manylion ynghylch gwir Ddangosyddion Darbodus y Cyngor ar gyfer 2017/18 o gymharu â’r amcangyfrifon a bennwyd o ran Darbodusrwydd a Fforddiadwyedd.

 

            Diolchodd y Prif Weithredwr i Paul Vaughan, a fu’n rhoi arweiniad doeth i’r Cyngor wrth gyflenwi yn y swydd dros dro.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi’r adroddiad a’i gymeradwyo.

Awdur yr adroddiad: Andrew Elford

Dyddiad cyhoeddi: 11/10/2018

Dyddiad y penderfyniad: 17/07/2018

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 17/07/2018 - Cabinet

Yn effeithiol o: 26/07/2018

Accompanying Documents: