Manylion y penderfyniad

Food Service Plan 2018/19 for Flintshire County Council

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To seek approval of the Food Service Plan 2018/19.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Bithell yr adroddiad yngl?n â Chynllun Gwasanaeth Bwyd Sir y Fflint ar gyfer 2018/19, a oedd yn rhoi braslun o’r Gwasanaeth Bwyd. Roedd yn pennu’r nodau ac amcanion am y flwyddyn i ddod, a sut y cyflawnid y rheiny. 

 

Roedd y Cynllun hefyd yn cynnwys adolygiad o berfformiad y Gwasanaeth o ran cyflawni Cynllun 2017/18.  Talodd y Cynghorydd Bithell deyrnged i’r tîm am yr hyn a gyflawnodd yn ystod 2017/18.

 

Soniodd y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd a’r Economi) mor bwysig oedd y gwasanaeth a’r ymdrechion parhaus a wnaed i’w wella.

 

            PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo Cynllun y Gwasanaeth Bwyd ar gyfer 2018/19.

Awdur yr adroddiad: Helen O'Loughlin

Dyddiad cyhoeddi: 11/10/2018

Dyddiad y penderfyniad: 17/07/2018

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 17/07/2018 - Cabinet

Yn effeithiol o: 26/07/2018

Accompanying Documents: