Manylion y penderfyniad

Council Plan 2018/19

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To recommend the Council Plan for adoption by Council.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Mullin yr adroddiad ynghylch Cynllun y Cyngor 2018/19 a oedd yn amlygu’r amcanion a’r camau gweithredu yng nghyswllt pob un o’r blaenoriaethau, ac yn cyfeirio at faterion cenedlaethol a allai effeithio ar flaenoriaethau’r Cyngor neu atal eu cyflawni. 

 

            Roedd Gweithdy Aelodau a’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol wedi herio a chael trosolwg ar y cynnwys, gan gynnwys manylion y targedau a’r cerrig milltir.

 

PENDERFYNWYD:

           

             (a)      Cymeradwyo Cynllun y Cyngor 2018/19 gan argymell bod y Cyngor yn ei

fabwysiadu; ac

 

(b)      Awdurdodi’r Prif Weithredwr, mewn ymgynghoriad ag Arweinydd y Cyngor, i benderfynu ynghylch ffurf ac arddull y cyhoeddiad gorffenedig.

Awdur yr adroddiad: Karen Armstrong

Dyddiad cyhoeddi: 25/09/2018

Dyddiad y penderfyniad: 19/06/2018

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 19/06/2018 - Cabinet

Yn effeithiol o: 28/06/2018

Accompanying Documents: