Manylion y penderfyniad

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To consider the Forward Work Programme of the Environment Overview & Scrutiny Committee

Penderfyniadau:

Cyflwynodd yr Hwylusydd y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol bresennol gan atgoffa’r Aelodau am y gweithdy trafnidiaeth ar 11 Ebrill. Roedd y Cynghorydd Hinds yn ymddiheuro na fyddai’n bresennol. O ran yr eitemau ar yr amserlen, esboniodd yr Hwylusydd y byddai’r ymweliad safle â Pharc Adfer yn cael ei aildrefnu ar amser priodol.

 

Yn unol â chais y Cynghorydd Evans, cytunodd y swyddogion i gyflwyno’r adroddiad ar Orfodaeth a Gofal Amgylcheddol yng nghyfarfod mis Ebrill a fyddai’n cael ei gynnal ym Mharc Treftadaeth Maes-glas. Cytunwyd hefyd y byddai Aelodau yn cael eu gwahodd i fynd ar daith o amgylch y safle am 9.30am cyn i’r cyfarfod ddechrau am 10am.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol yn cael ei newid;

 

(b)       Bod yr Hwylusydd, mewn ymgynghoriad â Chadeirydd y Pwyllgor, yn cael ei awdurdodi i amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, fel y bo’r angen.

Awdur yr adroddiad: Margaret Parry-Jones

Dyddiad cyhoeddi: 30/04/2018

Dyddiad y penderfyniad: 13/03/2018

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 13/03/2018 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Accompanying Documents: