Manylion y penderfyniad

The Sale of Industrial Land at Weighbridge Road, Deeside

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To provide details of the potential disposal of approximately 15.48 acres of land in Deeside.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Tai ac Asedau) adroddiad Gwerthu Tir Diwydiannol yn Weighbridge Road, Glannau Dyfrdwy, a roddodd fanylion o’r safle a'r derbyniad cyfalaf a ragwelir o waredu'r safle.

 

                        Mewn ymateb i gwestiwn gan y Cynghorydd Attridge, eglurodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) na ddylai materion cais cynllunio gael eu trafod gan y Cabinet; byddent yn cael eu trafod maes o law gan y Pwyllgor Cynllunio.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r gwerthiant o oddeutu 15.48 acer o dir a ddangosir gydag ymyl a llinellau du ar y cynllun.

Awdur yr adroddiad: Neal Cockerton (old)

Dyddiad cyhoeddi: 05/06/2018

Dyddiad y penderfyniad: 24/04/2018

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 24/04/2018 - Cabinet

Yn effeithiol o: 03/05/2018

  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  •