Manylion y penderfyniad

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To consider the Forward Work Programme of the Corporate Resources Overview & Scrutiny Committee.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol er ystyriaeth a dywedodd y byddai’r materion a ddynodir yn ystod y cyfarfod yn cael eu rhestru.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a) Bod y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol, fel y’i cyflwynwyd, yn cael ei chymeradwyo gyda newidiadau;

 

·         Adroddiad yn amlinellu effaith gwariant cyfalaf (cynlluniau newydd i’w cymeradwyo) ac yn rhoi manylion ynghylch yr effeithiau ar y gyllideb refeniw, gan gynnwys costau benthyg, costau refeniw gweithredol a manteision gweithredol, ar gyfer cyfarfod mis Mawrth os yn bosibl.

 

·         Adroddiad yn edrych ar enghreifftiau o arfer da mewn darpariaeth ddigidol.

 

·         Bod Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd, mewn perthynas â’r Cadeirydd, yn cael eu hawdurdodi i amrywio’r Cynllun Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, pe bai hynny’n angenrheidiol.

Awdur yr adroddiad: Robert Robins

Dyddiad cyhoeddi: 05/04/2018

Dyddiad y penderfyniad: 15/02/2018

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 15/02/2018 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Accompanying Documents: