Manylion y penderfyniad

Prudential Indicators 2018/19 to 2020/21

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To present proposals for setting a range of Prudential Indicators in accordance with the Prudential Code for Capital Finance in Local Authorities (the Prudential Code).

Penderfyniadau:

Bu i’r Rheolwr Cyllid Corfforaethol gyflwyno adroddiad Dangosyddion Darbodusrwydd 2018/19 i 2020/2021 sy’n rhoi manylon am Ddangosyddion Darbodusrwydd mewn perthynas â Darbodusrwydd a Fforddiadwyedd.

 

            Yn Nhabl 1 eglurodd y dylai’r amcangyfrif ar gyfer Cronfa’r Cyngor 2018/19 fod yn £23.773m ac nid £30.408m, ac y dylai’r amcangyfrif ar gyfer Cronfa’r Cyngor 2019/2020 fod yn £13.659m ac nid £1.644m.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo ac argymell y canlynol i’r Cyngor ar gyfer eu cymeradwyo:

 

·         Dangosyddion Darbodusrwydd ar gyfer 2018/19 - 2020/21; a

·         Awdurdod dirprwyedig y Rheolwr Cyllid Corfforaethol i achosi newid rhwng y cyfyngiadau cytunedig ar wahân o fewn y cyfyngiad awdurdodedig ar gyfer dyled allanol a’r ffin weithredol ar gyfer dyled allanol.

Awdur yr adroddiad: Andrew Elford

Dyddiad cyhoeddi: 09/04/2018

Dyddiad y penderfyniad: 20/02/2018

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 20/02/2018 - Cabinet

Yn effeithiol o: 01/03/2018

Accompanying Documents: