Manylion y penderfyniad

Quarter 3 Council Plan 2017/18 Monitoring Report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To agree the levels of Quarter 3 progress in the achievement of activities, performance levels and current risk levels as identified in the Council Plan 2017/18

Penderfyniadau:

Bu i’r Prif Weithredwr gyflwyno Adroddiad Monitro Cynllun y Cyngor 2017/18 Chwarter 3.

 

            Roedd adroddiad Cynllun y Cyngor 2017/18 yn adroddiad cadarnhaol, ac aseswyd bod 81% o’r gweithgareddau yn gwneud cynnydd da, a 69% yn debygol o gyflawni’r deilliant a ddymunir.  Roedd dangosyddion perfformiad yn dangos cynnydd da, a 84% yn cyrraedd y targed ar gyfer y cyfnod neu’n agos ati. 

 

            Hefyd roedd risgiau yn cael eu rheoli’n llwyddiannus, a’r rhan fwyaf yn cael eu hasesu fel cymedrol (67%) neu fychan (10%).  Mewn perthynas â’r prif risgiau coch, roedd y cyfan yn gysylltiedig â chyllidebu.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a) Nodi a chymeradwyo lefelau cynnydd, perfformiad a lefelau risgiau yn adroddiad Cynllun y Cyngor 2017/18 Chwarter 3; a

 

(b) Bod y Cabinet yn cael sicrwydd o ganlyniad i’r camau i reoli sut y gweithredir Cynllun y Cyngor 2017/18.

Awdur yr adroddiad: Karen Armstrong

Dyddiad cyhoeddi: 09/04/2018

Dyddiad y penderfyniad: 20/02/2018

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 20/02/2018 - Cabinet

Yn effeithiol o: 01/03/2018

Accompanying Documents: