Manylion y penderfyniad

Capital Programme 2017/18 (Month 6)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To provide the Month 6 (end of September) capital programme information for 2017/18.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Cyllid Corfforaethol yr adroddiad Monitro Rhaglen Gyfalaf 2017/18 (Mis 6) a oedd yn crynhoi’r newidiadau a wnaed i'r Rhaglen Gyfalaf ers Mis 4 i ddiwedd Mis 6 (Medi 2017), ynghyd â’r gwariant hyd yn hyn a'r alldro a ragwelir.

 

            Dangosodd Tabl 1 yn yr adroddiad sut yr oedd y rhaglen wedi newid yn ystod 2017/18 ac roedd mwy o wybodaeth fanwl yn ymwneud â phob Portffolio ynghlwm wrth yr adroddiad.

 

            Roedd yr adroddiad yn ymdrin â symiau a ddygwyd ymlaen o 2016/17; newidiadau yn ystod y cyfnod; gwariant cyfalaf o'i gymharu â'r gyllideb; dwyn ymlaen i 2018/19; dyraniadau ychwanegol; arbedion; ac ariannu cynlluniau 2017/18 a gymeradwywyd.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Cymeradwyo’r adroddiad cyffredinol; a

 

 (b)      Cymeradwyo’r addasiadau dwyn ymlaen a nodwyd yn yr adroddiad.

Awdur yr adroddiad: Andrew Elford

Dyddiad cyhoeddi: 21/12/2017

Dyddiad y penderfyniad: 21/11/2017

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 21/11/2017 - Cabinet

Yn effeithiol o: 30/11/2017

Accompanying Documents: