Manylion y penderfyniad

Asset Disposals and Capital Receipts Generated 2022/23

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To report on asset disposals and capital received generated during 2022/23.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad blynyddol a oedd yn crynhoi tir oedd wedi’i waredu a derbyniadau cyfalaf a gafwyd yn ystod 2022/23 a dangoswyd y data cymhariaeth â blynyddoedd blaenorol.

 

Fel y gofynnwyd gan y Cadeirydd, rhoddodd wybodaeth am drefniadau adrodd ar gyfer pennu gwaredu asedau. 

 

Pan ofynnodd y Cynghorydd Andrew Parkhurst am gyflawni’r gwerth gorau, soniodd y Prif Weithredwr am ystyried cyngor prisio annibynnol ar y cyd â gwasanaethau swyddogion prisio cymwys mewnol. Fel y gofynnwyd, byddai manylion y tir a waredwyd a grynhowyd yn yr atodiad yn cael ei rannu gyda’r Pwyllgor yn gyfrinachol.

 

Cynigwyd ac eiliwyd yr argymhelliad gan y Cynghorwyr Ted Palmer a Bernie Attridge.

 

PENDERFYNWYD:

 

Nodi’r adroddiad.

Awdur yr adroddiad: Chris Taylor

Dyddiad cyhoeddi: 04/03/2024

Dyddiad y penderfyniad: 22/11/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 22/11/2023 - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Accompanying Documents: