Manylion y penderfyniad

063093 - A - Reserved Matters - Application for approval of reserved matters following outline approval 053325 at 1 Ruthin Road, Gwernymynydd, Mold

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Yn unol ag argymhelliad y swyddog, rhoi caniatâd cynllunio yn ddibynnol ar yr amodau a restrir yn yr adroddiad a’i ddiwygio fel a ganlyn:

 

Amod 8 i nodi:

Cyn datblygu, bydd cynlluniau cychwynnol yn dangos lefelau topograffeg ac adrannau hydredol y safle, yn ogystal â manylion unrhyw strwythurau sydd eu hangen, yn cael eu cyflwyno i’r Awdurdod Cynllunio Lleol i’w cymeradwyo. 

 

Ar ôl eu cymeradwyo, bydd yn rhaid i'r datblygiad gael ei wneud yn unol â'r manylion a gymeradwyir.

 

Amod 9 i nodi:

Er gwaethaf y manylion a gymeradwyir drwy hyn, bydd cynllun goleuadau allanol yn cael ei gyflwyno i’r Awdurdod Cynllunio Lleol i’w gymeradwyo’n ysgrifenedig cyn y bydd unrhyw un yn meddiannu’r anheddau.  Ar ôl derbyn cymeradwyaeth ysgrifenedig, bydd yn rhaid i unrhyw oleuadau allanol gydymffurfio â’r manylion cymeradwy.

Awdur yr adroddiad: James Beattie

Dyddiad cyhoeddi: 08/01/2024

Dyddiad y penderfyniad: 25/10/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 25/10/2023 - Pwyllgor Cynllunio

Accompanying Documents: