Manylion y penderfyniad

FUL/000001/23 - A - Full application - development of 20 x one- bedroom cottage flats, 3 x two- bedroom houses and 7 x three-bedroom houses, with associated landscaping and vehicular access at former Spectrum Garden Centre, Wrexham Road, Cefn-y-Bedd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Yn unol ag argymhelliad y swyddog, rhoi caniatâd cynllunio yn ddibynnol ar Rwymedigaeth Adran 106 a’r amodau a restrir yn yr adroddiad gydag amod ychwanegol fel a ganlyn:

 

Amod 21

Cyn eu gosod, dylid cyflwyno manylion llawn goleuadau a derbyn cytundeb ysgrifenedig gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol. Fe ddylai’r Cynllun Goleuadau gynnwys:  Manylion lleoliad a’r mathau o oleuadau a ddefnyddir Manylion y tafliad golau mewnol Cynlluniau’n amlinellu’r tafliad golau ar hyd Afon Cegidog Manylion y goleuadau a ddefnyddir yn ystod y gwaith adeiladu a gweithredu Mesurau i fonitro tafliad golau unwaith y bydd y datblygiad yn weithredol Dylid gosod a chadw’r goleuadau fel y cawsant eu cymeradwyo.

Awdur yr adroddiad: James Beattie

Dyddiad cyhoeddi: 08/01/2024

Dyddiad y penderfyniad: 25/10/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 25/10/2023 - Pwyllgor Cynllunio

Accompanying Documents: