Manylion y penderfyniad

Changes to the Scheme of Delegation

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws y Penderfyniad: For Determination

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Yes

Diben:

To delegate all matters and Council responses associated with Developments of National Significance and Nationally Significant Infrastructure Projects to the Chief Officer (Planning, Environment and Economy).

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Cynghorydd Bithell adroddiad a oedd yn ceisio cymeradwyaeth i ddirprwyo pob mater ac ymatebion y Cyngor sy’n ymwneud â Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol a Phrosiectau Isadeiledd Sylweddol Cenedlaethol i’r Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi).

 

Amlinellwyd y newidiadau i’r Cynllun Dirprwyo a geisiwyd yn yr adroddiad ac roedd y rhain yn cynnwys bob cam mewn perthynas â’r ddau fath o gais.

 

Rhoddwyd enghreifftiau o’r ddau fath o brosiect gan y Prif Swyddog (Cynllunio, yr Amgylchedd a’r Economi). 

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Cymeradwyo’r newidiadau arfaethedig i’r Cynllun Dirprwyo fel yr amlinellir yn yr adroddiad a;

 

(b)       Cymeradwyo’r newidiadau arfaethedig i’w gweithredu dan Bwerau Dirprwyedig i Arweinydd y Cyngor fel yr amlinellir yn yr adroddiad.

Awdur yr adroddiad: Hannah Parish

Dyddiad cyhoeddi: 18/04/2024

Dyddiad y penderfyniad: 17/10/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 17/10/2023 - Cabinet

Yn effeithiol o: 26/10/2023

Accompanying Documents: