Manylion y penderfyniad

Forward Work Programme and Action Tracking

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To consider the Forward Work Programme of the Education, Youth & Culture Overview & Scrutiny Committee and to inform the Committee of progress against actions from previous meetings.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd yr Hwylusydd Trosolwg a Chraffu y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol bresennol gan dynnu sylw at y diweddariadau a wnaed ers y cyfarfod diwethaf.   Dywedodd y byddai’r adroddiad parcio ysgol yn cael ei gyflwyno i’r cyfarfod sydd wedi’i drefnu ar gyfer 23 Mawrth ac y byddai Aelodau o’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi yn cael gwahoddiad i’r cyfarfod ar gyfer yr eitem hon.   Bu iddi hefyd gadarnhau y byddai adroddiad Datblygiad Cynllun y Cyngor 2023/28 yn cael ei gyflwyno yn y cyfarfod ym mis Mawrth. 

 

 Wrth gyfeirio at yr Adroddiad Olrhain Camau Gweithredu, cadarnhaodd yr Hwylusydd Trosolwg a Chraffu bod y rhan fwyaf o’r camau gweithredu wedi’u cwblhau.  Derbyniwyd dyddiad arfaethedig ar gyfer y gweithdy ar y Cynllun Cyflawni Darpariaeth Ieuenctid Integredig a bu iddi gadarnhau unwaith y bydd hwn yn cael ei gadarnhau bydd e-bost yn cael ei gylchredeg i Aelodau.  

 

Cafodd yr argymhellion, fel yr amlinellir yn yr adroddiad, eu cynnig gan y Cynghorydd Paul Cunningham a’u heilio gan Mrs Lynne Bartlett.                           

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)      Nodi’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol;

(b)      Rhoi awdurdod i’r Hwylusydd, mewn ymgynghoriad â Chadeirydd y Pwyllgor, amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen; a

(c)     Nodi’r cynnydd a wnaed wrth gyflawni’r camau gweithredu oedd heb eu cwblhau.

 

Awdur yr adroddiad: Ceri Shotton

Dyddiad cyhoeddi: 17/08/2023

Dyddiad y penderfyniad: 02/02/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 02/02/2023 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Accompanying Documents: