Manylion y penderfyniad

Member Workshops Briefings and Seminars Update

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Cyflwynodd Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd yr adroddiad ac eglurodd ei fod yn rhoi manylion am y digwyddiadau a gynhaliwyd ers y cyfarfod diwethaf ym mis Mawrth 2021 a’r rhai oedd ar y gweill.

 

                        Yn y tabl a ganlyn, mae’r digwyddiadau ymgysylltu a gynhaliwyd ers y diweddariad diwethaf, yn cynnwys tri digwyddiad a oedd heb eu cynnal eto, a hefyd nifer yr Aelodau oedd yn bresennol fel y cytunwyd yn y cyfarfod diwethaf:

 

           

Dyddiad

Amser 

Digwyddiad

Nifer yn bresennol

30.06.21

11.00 a.m.

Sesiwn Briffio i’r Holl Aelodau ar y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig / Amcangyfrifon Cyllideb 2022

34

30.06.21

6.00 p.m.

Trydydd Sesiwn Cyfeillion Dementia

9

06.07.21

2.00 p.m.

Sesiwn Briffio i’r Holl Aelodau ar Ailgylchu

32

08.07.21

4.30 p.m.

Gweithdy Ymgynghori i Aelodau’r Pwyllgor CYSAG

4

20.07.21

6.00 p.m.

Sesiwn Briffio i’r Holl Aelodau ar Ailgylchu

14

12.10.21

2.00 p.m.

6.00 p.m.

Cefnogi Teuluoedd Sir y Fflint: Dull wedi’i seilio ar Dystiolaeth yn Canolbwyntio ar Berthnasau

 

I'w benderfynu

 

Aflonyddu Ar-lein

 

08.12.21

2.00 p.m

6.00 p.m.

Hyfforddiant Blynyddol Rheoli Trysorlys

 

 

 

Gwahoddodd Aelodau i gysylltu ag ef gydag unrhyw awgrymiadau yr oeddent yn dymuno eu cyflwyno ar gyfer digwyddiadau datblygu Aelodau yn y dyfodol.

 

Dywedodd y Cynghorydd Bithell y byddai’n hoffi cael hyfforddiant ar y meddalwedd Cynllunio newydd cyn gynted y bydd ar gael.

 

Cynigiodd y Cynghorydd Joe Johnson yr argymhellion yn yr adroddiad ac eiliwyd gan y Cynghorydd Bob Connah.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Nodi’r cynnydd gyda’r Gweithdai, Sesiynau Briffio a’r Seminarau i Aelodau ers yr adroddiad diwethaf; a

 

(b)       Cyflwyno unrhyw awgrymiadau ar gyfer Gweithdai, Sesiynau Briffio neu Seminarau i Aelodau yn y dyfodol i Bennaeth y Gwasanaethau Democrataidd.

Awdur yr adroddiad: Janet Kelly

Dyddiad cyhoeddi: 13/06/2022

Dyddiad y penderfyniad: 30/09/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 30/09/2021 - Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

Accompanying Documents: