Manylion y penderfyniad

Quarter 4 Treasury Management Update 2021/22

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To provide an update on matters relating to the Council’s Treasury Management Policy, Strategy and Practices to the end of February 2022.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Rheolwr Cyllid Strategol ddiweddariad chwarterol ar faterion yn ymwneud â Pholisi, Strategaeth ac Arferion Rheoli Trysorlys y Cyngor hyd at ddiwedd mis Chwefror 2022.  Adroddwyd ar sefyllfa’r Cyngor yngl?n â buddsoddiad a benthyca tymor hir a thymor byr, ynghyd â diweddariad ar gyd-destun economaidd a’r rhagolygon cyfraddau llog.

 

Gan ymateb i gwestiynau gan Allan Rainford, dywedodd y Rheolwr Cyllid Strategol fod y dull benthyca tymor byr yn parhau, yn unol â chyngor proffesiynol, ac nad oedd rhagor o fenthyg tymor hir wedi’i ragweld yn y flwyddyn ariannol hon, yn seiliedig ar y llif arian presennol.

 

Gofynnodd Sally Ellis am unrhyw effaith a ragwelir ar y Strategaeth sy’n deillio o’r sefyllfa yn Wcráin.  Er bod yr adroddiad yn adlewyrchu’r sefyllfa ar yr adeg honno, dywedodd y Rheolwr Cyllid Strategol fod ymgynghorwyr Rheoli’r Trysorlys yn monitro ac yn diweddaru’r tîm o ran unrhyw newidiadau.

 

Cafodd yr argymhelliad ei gynnig a’i eilio gan Allan Rainford a Sally Ellis.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cefnogi diweddariad chwarter Rheoli Trysorlys 2021/22.

Awdur yr adroddiad: Louise Elford

Dyddiad cyhoeddi: 21/06/2022

Dyddiad y penderfyniad: 14/03/2022

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 14/03/2022 - Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Accompanying Documents: