Manylion y penderfyniad

Active Travel Network Map - outcome of the formal consultation

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To receive the outcome of the formal consultation on the Council’s Integrated Network Maps.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Gwasanaethau Stryd a Chludiant) adroddiad ar ganlyniadau ymarferion ymgynghori anffurfiol a ffurfiol er mwyn galluogi gwneud y diweddariadau angenrheidiol i Fap Rhwydwaith Teithio Llesol y Cyngor fel sy’n ofynnol dan Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013.

 

Wrth gyflwyno’r adroddiad, talodd y Prif Swyddog deyrnged i’r tîm am eu gwaith yn asesu ac yn ymchwilio’r llwybrau Teithio Llesol. Roedd teclyn mapio newydd a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru, Commonplace, wedi helpu i gynyddu ymgysylltiad cyhoeddus yn ystod y pandemig ac roedd y ddolen ar agor i adolygu mapiau.

 

Byddai’r Prif Swyddog yn ymgysylltu ar wahân â'r Cynghorydd Joe Johnson mewn perthynas â llwybr penodol.

 

Diolchodd y Cynghorydd Glyn Banks i’r tîm am eu gwaith ac anogodd Aelodau i ddefnyddio'r ddolen i adolygu’r wybodaeth ar y we cyn i'r map terfynol gael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Rhagfyr.

 

Cafodd yr argymhellion eu cynnig a’u heilio gan y Cynghorwyr Paul Shotton a Joe Johnson.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Cefnogi’r gwaith a wnaed i gwblhau'r broses ymgynghori statudol a’r broses anffurfiol fel ei gilydd; a

 

(b)       Cydnabod yn ffurfiol ddilysrwydd y broses a ddilynwyd i gynhyrchu Map Rhwydwaith Teithio Llesol diweddaredig y Cyngor i’w gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Rhagfyr 2021.

Awdur yr adroddiad: Katie Wilby

Dyddiad cyhoeddi: 24/01/2022

Dyddiad y penderfyniad: 07/12/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 07/12/2021 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Accompanying Documents: