Manylion y penderfyniad

Cofnodion

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 29 Medi 2021 yn gofnod cywir, ar ôl i’r Cynghorwyr Richard Lloyd a Ted Palmer eu cynnig a’u heilio.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r cofnodion fel rhai cywir.

Dyddiad cyhoeddi: 30/11/2021

Dyddiad y penderfyniad: 27/10/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 27/10/2021 - Pwyllgor Cynllunio

Accompanying Documents: